Wij zijn het Service Centrum voor Nilfisk Nederland

Op werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis*

Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst VVS bedrijven BV ten aanzien van haar website www.vvs-online.nl u op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van VVS Bedrijven BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VVS Bedrijven BV. Bij overtreding zal een juridische procedure gestart worden. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door VVS Bedrijven BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VVS Bedrijven BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel VVS Bedrijven BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VVS Bedrijven BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van vvs-online.nl, welke geen eigendom zijn van VVS Bedrijven BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van vvs-online.nl. Hoewel VVS Bedrijven BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VVS Bedrijven BV worden onderhouden wordt afgewezen.

VVS Bedrijven BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


Beoordeel ons

Shop veilig bij ons

EMOTA European Trustmark for e-Commerce
Onze vermelding op www.keurmerk.info